top of page

Amerikan Hastanesi ve Üreme Sağlığı Üni̇tesi

AH Logo.png
prof-dr-bulent urman

 Prof. Dr. Bülent Urman liderliğindeki ekibimiz, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalarla üreme bilimine önemli katkılarda bulunmaktadır.


Ünitemiz, embriyo gelişiminin embriyoskopla takibi, embriyonun vitrifikasyon yöntemiyle dondurulması, blastokist transferi, embriyoda genetik tarama ve tanı, elektronik şahitlik sistemiyle embriyonun güvenliğinin sağlanması gibi uygulamalarla ülkemizde üreme sağlığına öncülük etmektedir. Çocuk istemiyle başvuran farklı özelliklere sahip binlerce hastaya danışmanlık ve tıbbi destek vermenin yanı sıra, “zor hasta grubu” olarak tanımlanan hastalarda da geniş deneyimimiz bulunmaktadır (ileri yaş anne adayı, tekrarlayan gebelik kaybı, tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı, endometriozis vb.). Amerikan Hastanesi Uluslararası Hasta Bölümü’nün işbirliğiyle dünyanın dört bir yanından gelen hastalara referans merkezi olarak, deneyimli tercümanlar eşliğinde hizmet vermekteyiz.
 
Binlerce çifte dünyanın en yüce duygusu olan anne ve baba olmayı yaşatmış olmanın sevinci ve gururu içerisindeyiz. Sizlerle de tanışmak ve bu deneyimi birlikte yaşamak için sabırsızlanıyoruz.

amerikan-hastanesi-ureme-sagligi-unitesi.jpg
tup-bebek-tedavisi-basamaklari.jpg

Neden Amerikan Hastanesi Üreme Sağlığı Ünitesi?

 • Son 25 yılda gerçekleştirilen 40.000’den fazla tedavi siklusu

 • Dünyadaki en iyi merkezlerle eşdeğer olan yüksek gebelik oranı

 • Üreme sağlığında güncel teknolojiler

 • 25 yılı aşkın deneyim

 • ISO 9001 ve Joint Commission International Kalite Sertifikalı Embriyoloji Laboratuvarı

Binlerce çifte dünyanın en yüce duygusu olan anne ve baba olmayı yaşatmış olmanın sevinci ve gururu içerisindeyiz.

 

 • Elektronik şahitlik sistemiyle embriyo güvenliği

 • Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalarda yetkin doktor ve embriyologlar

 • Bilimsel camiada saygın konum

Amerikan Hastanesi Üreme Sağlığı Ünitesi’nde Verilen Hizmetler

 • Embriyoskop ile embriyo gelişimi takibi

 • Lazerle destekli yuvalama (assisted hatching)

 • Blastokist transferi (5. gün embriyo transferi)

 • Embriyo dondurma (vitrifikasyon)

 • Azospermik hastalarda testisten sperm arama (MESA, TESA, mikro TESE)

 • Yumurta veya yumurta dokusu dondurma

 • Sperm veya testis dokusu dondurma

 • Preimplantasyon genetik test (PGT)

  • PGT (Kromozomal bozukluklar/anöploidi için)

  • PGT (Tek gen/monogenik bozukluklar için)

  • PGT (Yapısal yeniden düzenlemeler için) PGT (HLA tiplemesi için)

 • In Vitro Maturasyon (IVM)

 • İntrastoplazmik morfolojik olarak seçilmiş sperm

 • enjeksiyonu (IMSI)

 • Elektronik şahitlik sistemi

 • Tanı ve tedavi amaçlı histereskopi

 • İleri düzey laparoskopi ile tedavi

 • İleri jinekolojik ultrasonografi ile tanı

* Kurumla ilgili bilgi, belge, video, logo vb tüm bilgiler kurum web sitesinden alınmıştır. 

bottom of page